Burjassot, 14 de febrer de 2011.- La comissió paritària no ha arribat hui a cap acord en relació amb les taules salarials 2011. L’empresa ha exposat uns criteris salarials sense aportar la massa salarial. Tant UGT com USO i IV hem exposat que sense coneixement de la massa salarial no es pot arribar a cap acord. Les taules 2010 tampoc no tingueren, el desembre passat, el suport dels sindicats representats a la comissió paritària (veure www.ugtrtvv.net). Dimecres es continuarà parlant de les taules salarials 2011. D’una altra banda, l’empresa ha comunicat a la paritària que no pagarà els endarreriments corresponents a la desviació de l’IPC del 2010, uns endarreriments que van dels 558 euros per al grup 13 als 1.384 que corresponen al grup 1. Amb aquestes diferències, ens trobem amb que l’empresa aplica unilateralment des de l’any 2010 unes taules salarials que no es corresponen amb el pactat, unes taules que comporten el trencament del VIII conveni col·lectiu per part de la direcció de RTVV.

 

Globalment, entre les taules que previsiblement aplicarà l’empresa durant el 2011 (amb la reducció del 5% i la retallada del plus conveni) i les que es deduirien de l’aplicació del VIII conveni hi ha una diferència, una pèrdua de poder adquisitiu d’entre el 7% i el 9%, segons els grups. Hem retrocedit uns quatre anys salarialment, mentre els preus al mercat continuen pujant.

 

Cal aclarir que les diferències arriben per dues vies:

a)       Plus conveni: l’empresa ha congelat les quantitats del plus conveni en el nivell que tenia en 2007. És una actuació unilateral que ens fa perdre els increments de 2008, 2009, 2010 i 2011.

b)       Retallada del 5%: l’empresa farà la retallada d’acord amb l’establert a la Llei de Pressupostos 2011 de la Generalitat, però, de moment, sense aportar la massa salarial, contra el que estableix la llei. La UGT-RTVV no comparteix ni el criteri aplicat (ja que es parteix de taules salarials 2010 no acordades), ni el sistema de negociació (l’empresa no ha presentat a la comissió paritària la massa salarial, incomplint la Llei de Pressupostos), ni la mateixa Llei de Pressupostos (tenim encarregat un estudi jurídic per avaluar les possibilitats de recórrer la retallada del 5%).

 

La situació creada té la següent resposta de las UGT-RTVV:

1)       Esperar l’estudi jurídic que tenim encarregat per presentar els recursos que se’ns aconsellen per part dels experts.

2)       Rebutjar sindicalment l’actuació de l’empresa.

3)       Propiciar actuacions conjuntes de tots els sindicats representats al comité d’empresa per tal de recuperar el poder adquisitiu perdut.

4)       Reclamar a la comissió paritària el restabliment de l’equilibri trencat al VIII conveni col·lectiu.

5)       Propiciar una plataforma sindical conjunta per a la negociació del IX conveni col·lectiu, a partir del desembre d’enguany.

 

Les taules 2011 que aplicarà l’empresa encara no es coneixen. Les negociacions en paritària continuaran dimecres vinent. De moment, la UGT ha lliurat hui les taules salarials i d’endarreriments calculades d’acord amb el conveni, tot i que, davant l’actuació de l’empresa, és clar que els nostres càlculs no seran considerats.

 

Endarreriments 2010

D’una altra banda, l’empresa ha comunicat a la comissió paritària que NO ABONARÀ els endarreriments corresponents a la desviació d’inflació 2010 (2,7 punts). Tampoc no incrementaran el Plus Conveni en la quantitat corresponent. Us adjuntem a continuació les taules d’endarreriments calculades per la UGT i que l’empresa no pagarà. Amb les taules podeu calcular el que l’empresa us deixa d’abonar. La reclamació futura d’aquestes quantitats està condicionada pel resultat de l’informe jurídic que la UGT ha encarregat.

 

 

Compensació jornada laboral 2011

La comissió paritària sí ha arribat a un acord pel que fa a l’establiment dels dies lliures per compensació de jornada 2011. A València i Burjassot hi ha tres dies a recuperar, dos a Alacant i Castelló i un a Barcelona. A Madrid no hi ha cap dia a compensar.

 

Els dies acordats per lliurar són:

Burjassot: 31 d’octubre, 5 de desembre i un dia a triar per cada treballador.

Alacant: 31 d’octubre i un dia a triar per cada treballador.

Castelló: 31 d’octubre i un dia a triar per cada treballador.

Barcelona: 27 de juny.

 

Aquests dies lliures es regeixen per les mateixes normes que els anys anteriors: qui per raó del servei no puga gaudir algun d’aquests dies, tindrà lliure un dia alternatiu.

 

A la nostra web (www.ugtrtvv.net) disposareu dels calendaris laborals oficials 2011. També podeu arreplegar el calendari imprés a la secció sindical.

 

Procés d’aplicació de l’article 15.5 de l’Estatut dels Treballadors

L’empresa ha informat de la conversió en indefinits dels contractats temporals de la ràdio i de l’ens que compleixen les condicions establertes a l’Estatut dels Treballadors. Amb això, el procés de regularització queda acabat. Els treballadors que en el futur compleixen les condicions legals, haurien de ser convertits en indefinits automàticament; si així no fora, els afectats poden posar-se en contacte amb la secció sindical de la UGT.

 

En relació amb aquesta qüestió, la UGT-RTVV ha demanat a l’empresa que s’aplique també la llei en el cas dels contractats d’obra en frau de llei (article 15.3 de l’Estatut dels Treballadors), que també haurien de ser indefinits. L’empresa ha manifestat que considera que aplica la legalitat vigent. Davant aquesta resposta, la UGT es posa a disposició de tots els afectats.

 

El futur dels nostres llocs de treball

Requerida per la UGT-RTVV, l’empresa ha manifestat que no hi ha cap previsió de canvis futurs en l’evolució de la plantilla u¡i ha assegurar que no s’ha considerat l’aplicsció de cap Expedient de Regulació de l’Ocupació. Ha afegit, a pregunta de la UGT, que tampoc no s’ha parlat de cap ERO amb la Generalitat. Caldrà que tots els treballadors i tots els sindicats del grup continuem vigilant i exigint mesures de canvi de gestió que no passen per la pèrdua d’ocupació.

 

Teniu més informació a l'arxiu PDF que us adjunte: Salaris 2011