La difícil situació econòmica de l’ens públic RTVV i les notícies i rumors publicats les darreres setmanes sobre suposats ajustos de plantilla, juntament amb la manca d’informació directa per part de la Direcció General als representants sindicals, han generat una situació d’incertesa entre els treballadors pel que fa al seu futur, alhora que han obert un debat social sobre el futur de RTVV. Davant la situació, el comité nacional de la Federació de Serveis de la UGT del País Valencià (FeS-UGT-PV) manifesta:

1.- La solució de futur no passa de cap manera per la reducció de personal. Rebutgem per tant qualsevol eixida que passe per un Expedient de Regulació de l’Ocupació o per fórmules alternatives de comiats en massa.

2.- La solució de futur per a RTVV passa per la negociació i l’acord entre les forces polítiques i sindicals representatives per tal de redreçar el grup públic de comunicació de la Comunitat Valenciana.

3.- Les mesures a dur avant per garantir el futur del grup RTVV passen per un canvi radical del model de gestió econòmica, l’increment de la producció pròpia, la producció d’una programació de qualitat i d’uns informatius no manipulats, la recuperació del prestigi de les emissores del grup, la recuperació de l’audiència, l’increment de publicitat i l’assumpció per la Generalitat Valenciana del cost econòmic resultant una volta aplicats els canvis que proposem.

4.- RTVV ha de recuperar, mitjançant les seues emissores de televisió i de ràdio, les finalitats per a les quals va estar creada, i que no són altres que la promoció de la llengua pròpia del territori; l’objectivitat, veracitat i imparcialitat dels informatius, separant informació i opinió; la protecció de la joventut i la infància, evitant l’exaltació de la violència; la llibertat i igualtat d’homes i dones; i el respecte al pluralisme.

5.- La televisió i la ràdio públiques compleixen una funció social i fins i tot constitucional que les situen en un àmbit d’interés social similar al de la sanitat i l’ensenyament públics. Es tracta de serveis essencials per a la comunitat que els poder públics han de satisfer. Per això, ens oposem a qualsevol proposta consistent en la liquidació de l’ens públic RTVV o la seua conversió en un grup de comunicació marginal.